مژه مصنوعی تدی

215,000 تومان

مژه مصنوعی تدی از برند اشلی است.فرم مژه به صورت گرد است.پرپشت و قدبلنداست. این مژه دست بافت و ۶ بعدی است.
قابل استفاده تا 60 بار.